Välkommen till RM 2017 den 14 och 15 november i nordöstra Skåne

Företagspresentation – Line Up Gundogs

Line Up Gundogs erbjuder utbildning för både hundar och förare – träningar och kurser för alla retrieverraser på alla nivåer på egna välanpassade marker. Vi arrangerar också ett antal träningsjakter varje år vilket ger tillfälle för hundförare att vidareutbilda sig och sin hund i skarpt läge.
Jens har deltagit på Retrievermästerskapet ett flertal gånger, med en fjärdeplacering som bästa resultat, och Sofia har tjänstgjort som tex steward och eftersöksekipage. Självklart vill vi vara med och sponsra RM!

För mer information besök http://www.lineupgundogs.se/

Hälsningar
Jens och Sofia